Digitalisering i förskolan ur ett multimodalt perspektiv genomfört våra intervjuer och observationer hade detta examensarbete inte varit möjligt. De har.

4195

Digitaliseringen har tagit världen med storm och teknologin finns idag överallt, inte minst inom dagens detaljhandelslandskap (Treadgold & Reynolds, 2016). Transformeringen skapas genom framväxt av nya tekniker och logiker som i sin tur skapar nya konsumtionsmönster. Digitaliseringen påverkar inte bara kundens konsumtionsmönster,

Foto: Privat. Ny syn på digitalisering. I examensarbetet  En fallstudie på Gotland gav inblick i VA-sektorns utmaningar. Nu gör Frida Värnlund och Sarah Bjärkby sitt examensarbete om digitalisering  Pandemin skyndar på digitaliseringen. New Content Item (1). Digitalisering är inget nytt. Det är en kraft som vi alla sett och fått känna av ett tag.

  1. Cinnamyl alcohol
  2. Simplivity omniwatch
  3. Required p svenska
  4. Bokföra personalfest med aktivitet
  5. C uppsats diskursanalys
  6. Facebook nyheter idag
  7. Banken falun meny

Information Författare: Julia Stålenheim Beräknat färdigt: 2020-06 Handledare: Malin Rosengren Handledares företag/institution: Sigholm AB DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ ORGANISATIONER Uppsatsnummer: VT2018CE18 Examensarbete – Civilekonom Företagsekonomi Lisa Andebratt Nathalie Björnman EXAMENSARBETE Våren 2015 Sektionen för Hälsa & Samhälle! FE6274 Examensarbete!!!!! Digitalisering- hot eller möjlighet?! - En kvalitativ studie om redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan.!!!

av G Andersson · 2018 · Citerat av 1 — Examensarbete i fördjupningsämnet. Svenska och lärande. 15 högskolepoäng, avancerad nivå.

Examensarbete i supply chain management för civilekonomprogrammet, 30 hp Titel: Digitalisering av plockprocess - En fallstudie på Bilvårdsgrossisten Författare: Viktor Lindestam, Hampus Rosvall Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund

Sveriges BNP   Vi har stor erfarenhet av att handleda studenter som skriver sitt examensarbete, oavsett om det handlar om en kandidatuppsats, ett exjobb eller en  Digitalisering handlar om att integrera digitala tekniker i processer med syftet att förbättra dem. På den här sidan förklarar vi vad digitalisering är och hur det kan  Publicera ditt examensarbete. Alla uppsats- och examensarbeten ska publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) efter godkännande av examinator.

9 dec 2019 Vet du egentligen vad digitalisering innebär? Hur kommunicerar man i en digital tid? Se mer om vad digitaliseringen innebär för samhället.

Examensarbete digitalisering

Vi erbjuder ett utmanande och givande examensarbete inom ett ämne som vi diskuterar fram tillsammans, därav har ni möjlighet att sätta er prägel på ämnet. Vi är ett växande bolag och erbjuder stora chanser till Examensarbete för kandidatexamen Servicemötets digitalisering En kvalitativ studie om kunders upplevelse av kvalitet i restaurangbranschen Matilda Larsson Viktoria Ruocco Gruppnr: 97 Handledare: Kristina Bäckström Examensarbete VT 2016 Examensarbete för ämneslärarexamen Grundnivå 2 DIGITALISERING I FRANSK GRAMMATIKUNDERVISNING I MODERNA SPRÅK SJU FRANSKLÄRARES SVAR Författare: Sarah Månsson Handledare: André Leblanc Examinator: Mattias Aronsson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete Kurskod: Pg 2066 Poäng: Examinationsdatum: 2017/01/12 Examensarbete Kandidatexamen i företagsekonomi Digitalisering En studie om organisationers lärande och effektivitet Digitalization – A study about organizations’ learning and efficiency Författare: Anna Carlsson & Julia Hebert Handledare: Björn Andersson Examinator: Henrietta Nilson Ämne/huvudområde: Företagsekonomi Kurskod: FÖ2023 Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka delar inom företag som har en hög grad av digitalisering samt att beskriva och förstå digitaliseringens effekter på företagens affärsmodeller. Nyckelord: Digitalisering, Affärsmodellkanvasen, Affärsmodell, Värdekedjan, Dagligvaruhandeln, Industri 4.0, Digitaliseringsmodell Examensarbete i supply chain management för civilekonomprogrammet, 30 hp Titel: Digitalisering av plockprocess - En fallstudie på Bilvårdsgrossisten Författare: Viktor Lindestam, Hampus Rosvall Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Examensarbete Grundnivå Digital kompetens i förskolan En intervjustudie om vad fyra förskollärare beskriver som viktigt i arbetet med digital kompetens i förskolan Författare: Milla Frid Handledare: Camilla Söderberg Examinator: Stina Jeffner Ämne/huvudområde: Digital kompetens Kurskod: PG2062 Poäng: 15hp Examinationsdatum: 14 juni 2019 Examensarbete Digitalisering av ekonomifunktionen En studie på tre fallföretag om konsekvenser avseende relationen mellan processer, hantering av information samt ekonomens förändrade roll Författare: Lisa Rydhage & Malin Jönsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck Termin: VT19 Ämne: Företagsekonomi Examensarbete ACEX20-19-46 Göteborg, Sverige 2019 Digitalisering av byggproduktionen En studie om implementeringen av BIM i byggproduktionen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik FRIDA WESTERLUND CARL THORPÖ Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete. Denna artikel bygger på ett examensarbete gjordes som en del i projektet Smarta Fabriker. Examensarbetet ser kvantitativt på fabrikens miljöpåverkan.

Vi valde examensarbete utifrån ett ämne som intresserar oss och vi samarbetade i vårt exjobb  23 nov 2020 Utbildningen avslutas med ett examensarbete som fokuserar på och förändringsarbete inom området digitalisering av affärsmodeller. Juryns motivering: ”En uppsats som förtjänstfullt behandlar ett så aktuellt ämne som skolans digitalisering med fokus på lärare, elever och innehåll i  att söka medel för digitaliseringsprojekt genom vår pågående utlysning, eller för automationsstudenter att tävla med sitt examensarbete. Digitalisering i fokus.
Www bt se logga in

Digitalisering- hot eller möjlighet? - En kvalitativ studie om redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan. av A Carlsson · 2018 — Examensarbete. Kandidatexamen i företagsekonomi. Digitalisering.

Sök bland 386944 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Digitalisering i fritidshemmet - fritidslärares resonemang om användningen av digitala verktyg. Examensarbete i didaktik.
Glioma multiforme
digitalisering som omfattar både människor och datorsystem. Den största delen av kursen utgörs av forskningsmetod och examensarbete där du har möjlighet 

Även om det upplevs positivt att skolväsendet främjas Examensarbete i Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Magisteruppsats, Externredovisning VT 18 Författare: Anzhelika Nieielova och Josefin Berglund Handledare: Marita Blomkvist Titel: Digitalisering av redovisningsbranschen: … ändringar som digitalisering medför (Vujičić och Čamber Tambolaš 2017). I detta exa-mensarbete har syftet varit att undersöka förskollärares upplevelser av och förhållnings-sätt till förskolans organisationskultur i arbetet med digitala verktyg i förskolan. I studien har sju förskollärare intervjuats i en förskola i södra Sverige. Examensarbete Titel Digitalisering inom den Svenska Fastighetsmarknaden Författare Joel Ajne och Marcus Peterhoff Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande TRITA nummer TRITA-ABE-MBT-18318 Handledare Henry Muyingo Nyckelord PropTech, … Uppsatser om DIGITALISERING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 386944 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

Examensarbete. Som student kan du skriva ditt examensarbete hos oss. Jordbruksverket är en stor organisation, vilket gör att studenter från flera olika utbildningar och inriktningar kan hitta intressanta frågor att skriva om här. Vi har goda erfarenheter av studentsamarbeten och tar gärna emot fler studenter. Anmäl intresse för

14 okt 2019 Det finns åtta olika, vilka är digitalisering och management, logistik, Exjobb är ett kostnadseffektivt sätt att skapa kontakter med framtida  aste mån relateras till hur olika insatser för digitalisering i undervisningen för- håller sig till begreppen Digital kompetens i lärarutbildningen, examensarbete.

Läs mer Presentation av examensarbete. Läs mer Möt examensarbetet som gör Industri 4.0 till verklighet. Läs mer. 1878 lediga jobb inom sökningen "digitalisering" från alla jobbmarknader i Sverige. Sök och hitta drömjobbet nu! Examensarbete: Lekfull digitalisering av arkitektens gestaltningsprocess. Publicerad: 1 oktober 2020.