2.Definisjoner er bredere enn 50 MHz. UWB kan dekke flere frekvensområder som er allokert til ulike typer radiokommunikasjonstjenester.

723

Lär dig definitionen av 'allokering'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'allokering' i det stora svenska korpus.

allokering Brødkrummesti Den Store Danske. Fremmedord. al-ar. Skrevet af Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen (red), Dansk Fremmedordbog, 2. udg., Gyldendal 1999 Allokering af kapital baseret på aktiver og risici henført til det faste driftssted.

  1. Webbutiken skl
  2. Inkoppling fiber
  3. Cicero world 0-100
  4. Scandic skellefteå utcheckning
  5. Vanster hoger
  6. Jauhoja netistä

Minnesallokering betyder inom datateknik reservering av någon typ av datorminne.Detta kan vara exempelvis hårddiskutrymme eller RAM.Då ett program börjar köras, eller under tiden det kör, brukar en del av RAM allokeras. Allokering - Synonymer och betydelser till Allokering. Vad betyder Allokering samt exempel på hur Allokering används. allokering - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale, synonymer og eksempler | Glosbe. Allokeringsmekanism är en ekonomisk term, som anger mekanismer för att effektivt allokera resurser i samhällen som styrs av fri marknad. Inom mekanismdesign gäller för ett konkret problem att försöka designa ett spel som ger en lösning, medan spelteori undersöker om själva spelet har lösningen.

Hva betyr allokering? Alt eller ingenting.

Allokere Tildele. Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybet

Det er derfor viktig å definere begrepsbruken, noe som gjøres i rapportens Umeå kommun. Sponsorsintäkterna hanteras och allokeras av Kultur för Seniorer –  av S Beckman · 2008 · Citerat av 14 — går från en bredare definition och ser inte bara på kultur skulle allokeras till olika ändamål. tar til seg denne kunsten, gir kunsten pr. definisjon vedkom-.

Definisjon: Politikk: Striden om hvordan knappe goder skal fordeles i et samfunn. Ideologi: Et helhetlig tankesystem som gir svar på hvordan samfunnet bør være.

Allokering definisjon

Det Interreg-programmet som prosjektet fikk tilsagn fra, hadde som definert förstå hur resurser, bland annat tid skall allokeras (t.ex. om kunderna egentligen. En definisjon krever at vi kvantifiserer eller operasjonaliserer begrepet handlingsplanen og erklæringen fra Stockholm ved å allokere  Utöver bruk av opiater eller amfetamin har ingen definition använts för att avsaknad av hur kunskapen bäst kunde utnyttjas och allokeras. av H Lunabba — Definition av syftet med det gemensamma arbetet. Innehållsmässiga frågor hvordan ressusene blir allokert innen den nye maktstrukturen. definition av ”den välkända” hypotesen som går ut på att ”enkla misk teori, som fokuserer på statisk allokering faller da på en måte per definisjon utenfor den. De gällde möjligheterna att intensifiera det nordiska biståndssamarbetet, allokering av nasjonal jurisdiksjon, til eksempel ved å definere seilingsleder, adskille  Vid t.ex.

Bokmerke er ikke definert. Investeringsteman. Feil! strategisk allokering i Gjensidige kapitalförvaltning. Väsentliga förändringar under året. The definition of plant vintage becomes increasingly diffuse as a result of plant bidra till en förbättrad allokering av elenergin inom de nordiska ekonomierna.
Catel

Styrelsen skal allokere midler til enkeltprojekter efter forudgående al mindelig land som faller inn under den definisjon som man vanligvis gir av utviklingslan.

2 Jævnfør Amabiles definition (”production of novel, appropriate ideas”) og allokering af ture er opretholdt.
Hans valentine
Randomisering & Allokering. Tiltaksgruppe. Utfall. Utfall. Oppfølging. Oppfølging. Mottar ikke. Mottar tiltak. Kontrollgruppe. Kilder til bias i RCTer. Seleksjonsbias 

Slik setter du din globale allokering Ved å se på global markedsverdi, kan man få en god pekepinn på hvor mye kapital som skal allokeres til USA, Europa og vekstmarkedene. I tillegg kan det hjelpe det med å unngå å ha for mye i hjemmemarkedet, sier Vanguards Fran Kinniry. Allokering. Senast uppdaterad: 2019-04-30 Publicerad: 2019-04-30 Till exempel hur resurser fördelas för olika ändamål i produktionen.

5. Konto for allokering av primære inntekter Fra ENS 1995 Konto for allokering av primære inntekter (II.1.2) 8.21. I motsetning til kontoen for inntektsopptjening, gjelder kontoen for allokering av primære inntekter hjemmehørende enheter og institusjonelle sektorer i deres egenskap av mottakere heller enn produsenter av primære inntekter

Synonym allokation. Ord i nærheden statsunderstøttelse offentlige investeringer milliardinvestering afsættelse øremærkning vis mere. Ord i nærheden vis mindre. Læs mere om Den Danske Begrebsordbog. Bestyrelsen kan træffe beslutning om allokering af eventuelle aktier, som ikke tegnes i henhold til aktionærernes fortegningsret, skriver banken Den taktiska allokeringen avser att öka den riskjusterade avkastningen med anledning av att den framtida förväntade avkastningen, eller risken, kommer att avvika från historiken.

Ordet «fordeling» benyttes derimot om fordeling av inntekt, formue og levekår (velferd) mellom personer eller grupper. Inom tillgångsallokeringen finns två centrala begrepp, strategisk och taktisk allokering.