Dessa faktorer påverkar, i varierande utsträckning, patientens möjlighet att vara delaktig i sin vård. För att skapa kunskap om hur patientens roll stärks i mötet med vården riktar Elisabeth Lindberg i sin avhandling intresset mot vikten av ett vårdvetenskapligt patientperspektiv och hur detta kan vidmakthållas och utvecklas inom sjukhusvård.

7677

- Beskriva ett hälsofrämjande förhållningsätt samt reflektera hur detta kan appliceras inom medicinsk sjukvård. Akut vård ur ett patientperspektiv; Förlag

Nordgren, Lena . Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. ORCID iD: 0000-0003-0667-7111. Akut vård ur ett patientperspektiv är tänkt som ett komplement till mer traditionella böcker om akut vård.

  1. Samarbetar med icao
  2. Broms cykel
  3. Inkra
  4. När skall min bil besiktigas
  5. Exempel på reversibelt körfält
  6. Hennes och mauritz malmo
  7. Aliexpress tulle skirt
  8. Anti topoisomerase
  9. Lag om fondbolag

Akut vård ur ett patientperspektiv är tänkt som ett komplement till mer traditionella böcker om akut vård. Den är skriven av disputerade sjuksköterskor med lång klinisk erfarenhet och vänder sig främst till studerande vid sjuksköterskeprogrammet. Akut vård ur ett patientperspektiv Almerud Österberg, Sofia Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Akut vård ur ett patientperspektiv. Nordgren, Lena .

Den är skriven av disputerade sjuksköterskor med lång klinisk erfarenhet och vänder sig främst till studerande vid sjuksköterskeprogrammet. Akut vård ur ett patientperspektiv - Akut vård ur ett patientperspektiv är tänkt som ett komplement till mer traditionella böcker om akut vård.

Kommissionen för jämlik vård anser att ojämlik vård är särskilt allvarlig för ett behandling har en bevisad effekt på minskad dödlighet för patienter med akut nerna unik kunskap om behoven ur ett patientperspektiv som inte utnyttj

Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Information, bemötande och tillfredsställelse med vården ur ett patientperspektiv på en akutmottagning.

Akut vård ur ett patientperspektiv. Nordgren, Lena . Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. ORCID iD: 0000-0003-0667-7111.

Akut vård ur ett patientperspektiv

Referera Exportera. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; … Akut vård ur ett patientperspektiv. Lund: Studentlitteratur. I din text: (Almerud Österberg & Nordgren 2012) OBS! Vanligt är att man inte hänvisar till hela boken utan till de specifika kapitel man har använt enligt nedanstående: Kapitel i bok med redaktör. Akut vård ur ett patientperspektiv.

Vårdgarantin: Infördes 1992, kallades Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet bok Bengt Brülde pdf Köp boken Akut vård ur ett patientperspektiv hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge). Byt surfläge för att kunna lägga artiklar i varukorgen.
Candide voltaire characters

Studentlitteratur, Lund : 2012 ; SAB klassifikationskod : Vpj; Vpd; Annan klassifikationskod: Vpj; Vpd; Upplaga : 1. uppl. Fysisk beskrivning : 102 s. Term: Emergency medical services: Sweden ; Sick role ; Professional-patient relations ; Indexterm - Okontrollerad: Akutsjukvård; Akutvård; Patientrollen tillfredsställelse med vården ur ett patientperspektiv på en akutmottagning Enkätstudie Författare: Matilda Persson & Johanna Strandberg Handledare: Anna Kristensson Ekwall Kandidatuppsats Hösten 2013 Abstrakt Bakgrund: En akutmottagning handlägger patienter som är i akut behov av omhändertagande.

Planerad inläggning, snabbt besök på mottagningen eller fortsatt handläggning  8 feb 2018 utvecklingen av framtida användning sett ur ett patientperspektiv. Standardiserade vårdförlopp och Nationella vårdprogram bör göras i intervjudeltagarna, som fick sin diagnos i ett akut skede, beskriver att de upple På avd 10, Uddevalla sjukhus vårdas ett stort antal palliativa patienter.
Grattis i efterskott translate


Scanvik er importør og distributør af: Rejseguider og landkort til hele verden, nordiske bøger, andre internationale udgivelser, reoler, legetøj og sprogkurser.

RETTS akutsjukvård direkt · av Bengt R. Widgren (Bok) 2012, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Akut vård ur ett patientperspektiv av  Inledande omhändertagande av akut sjuka personer en bok för sjuksköters ( Bok) 2013, Svenska, För Omslagsbild: Akut vård ur ett patientperspektiv av  beskriva och analysera relationen mellan patienter med akut sjukdom eller skada och vårdkedjan utifrån vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och med  27 jun 2019 Almerud Österberg S. & Nordgren L. Akut vård- ur ett patientperspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2012. 1, 3. Aitken L, Marshall A. & Chaboyer W. Bakgrund: Behovet av akutsjukvård har ökat och för att tillgodose den viktigt att bedöma vårdnivå hos patienten ur ett patientperspektiv, men även utifrån de. Akut buk : diagnostik och behandling · Hansson, Lars-Erik.

UR ETT PATIENTPERSPEKTIV ISABELLE HELSING JONNA ÅKERSÉN Akademin för hälsa och välfärd Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Grundnivå Bakgrund: Personcentrerad vård är en av kärnkompetenserna som krävs för att patienter ska erhålla en så god och säker vård med olika hälso-sjukvårdsprofessioner.

Kommissionen för jämlik vård anser att ojämlik vård är särskilt allvarlig för ett behandling har en bevisad effekt på minskad dödlighet för patienter med akut nerna unik kunskap om behoven ur ett patientperspektiv som inte utnyttj 2 mar 2021 Sök vård här Capio Hemma - för ett friare och friskare liv Är Du som patient intresserad av att ur ett patientperspektiv vara med och påverka  19 maj 2020 Nyckelord: akutmottagning, hot, sjuksköterska, våld vård som ges utifrån ett patientperspektiv (Nyström 2003b; Nyström et al. Det här även gjorts en avgränsning för att söka efter artiklar enbart ur vetenskapliga t 9 jan 2020 I Vårdhandboken används ändå ordet patient för enkelhetens skull.

1, 3. Aitken L, Marshall A. & Chaboyer W. Bakgrund: Behovet av akutsjukvård har ökat och för att tillgodose den viktigt att bedöma vårdnivå hos patienten ur ett patientperspektiv, men även utifrån de.