Källkritik och sökkriterier. Att det man får upp i sociala medier beror på vilka eller vad man följer, att sökmotorernas algoritmer får bestämma vad man väljer att ta del av. I sin forskning konstaterar Olof Sundin att vi inte verkar ägna oss åt källkritik i vår vardag.

5045

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra.

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet. Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt. Beroende.

  1. Massage gothenburg
  2. Ska det framgå på alla lyftredskap vad den maximala lasten är_
  3. Sveriges fn ambassadör

Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt. Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika 1. Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens. 2.

Vem är ansvarig för informationen?

oberoende. Är källan beroende (påverkad?) av andra källor? Kan informationen ha förvanskats på vägen? Förstahands- eller andrahandskälla?

Primärkälla, sekundärkälla, tredjepartskälla. Tid. Tendens. Beroende.

Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt 1900-tal. De skall ta hjälp av källkritiska principer för att lösa uppgiften. Uppgiften görs förslagsvis i grupp och lektionen avslutas med en kort diskussion i helklass.

Beroende källkritik

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår – är sällsynt. Källkritik är en metod för att granska information och fakta som finns i de källor som du väljer att använda. Du värderar källorna och väljer noga vilka du vill använda.
Hur får man tvillingar på sims 4

En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren.

Beroende. (5.
Html sida
Källkritik är inte bara en fråga som är aktuell när vi möter information digitalt, utan även analogt. Olika sorters medier och ämnen kräver olika sorters källkritiskt förhållningssätt. Thomas Nygren föreläste på Medioteket och Skolbiblioteksbloggen har skrivit en sammanfattning.

Wikipedia: Grundskoleboken  rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s. Källkritik! - Journalistik i lögnens tid - heftet, Svensk, 2019. Forfatter: Sigurd Allern kunskap är beroende av trovärdiga källor och kvalitetsgranskat källmaterial.

Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor?

Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt. Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt. Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra.

4 min 5 sek · Är du alltför beroende av din mobil? KÄLLKRITIK. PÅ NÄTET Prata om i helklass: – Vad är källkritik egentligen? Är källan fristående och är informationen från källan beroende av andra källor. En bedömning görs huruvida de berättande källorna som bedöms är beroende eller oberoende av varandra.