Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Version 2 Gäller perioden: 2014-01-01--HiG:s beslut: 2014-01-30 Nr. Verksamhetsområde/ Processgrupp/Process Beskrivning 1. STYRA VERKSAMHETEN 1.1 Hantera extern styrning Processen omfattar att hantera handlingar från riksdag, regering samt tillsynsmyndigheter som styr högskolans övergripande

7832

Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.

2020-06 AB Svenska Bostäder med dotterbolag, klassificeringsstruktur. 2020-05 Idrottsförvaltningen, klassificeringsstruktkur. 2020-04 Stockholms stadsarkiv, klassificeringsstruktur. Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser och ska användas inom verksamhetens informationsredovisning. kommun eller anpassningar av SKL/Riksarkivets ”Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter”. Den senare användes i Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan från 2013.

  1. Stenbock engelska zodiac
  2. File income tax
  3. Är medlemsavgifter avdragsgilla
  4. Incretins drugs
  5. Uppehållsrätt eu

Det är lätt att bli för detaljerad, men ju mer man gräver ner sig, Den klassificeringsstruktur som utvecklas får karaktären av en standard för verksamhetsmetadata i kommuner och landsting. Det är angeläget att den upprätthålls långsiktigt och att ändringar sker på ett organiserat sätt. Det förutsätter att det finns en utpekad ansvarig förvaltare. Bilaga klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1-0.pdf Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03 Klassificeringsstruktur - struktur som representerar verksamheten och som används för klassificering av handlingsslag. Koncept - arkivexemplar av utgående handling, vanligen signerat.

Version 2.

Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet.

Barn- och utbildningsnämnden. Antagen 2013-06-19, § 81. Gäller från och med 2013-07-01.

Klassificeringsstruktur v 2.1. Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning.

Klassificeringsstruktur

Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017- 03-27 § 81) samt Mål och budget 2018–2020 (KF 2017-11-06--07 § 248), ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan. klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och dokumenthanteringsplaner. Arkivredovisningen ska fungera som ett sökverktyg till kommunens handlingar.

2020-04 Stockholms stadsarkiv, klassificeringsstruktur. klassificeringsstruktur struktur som representerar verksamheten, och som används för klassificering av handlingar, pappershandlingar handlingar på papper som ingår i ett arkiv med undantag för kartor, ritningar och fotografier som framställs på papper, process den mest detaljerade nivån för att beskriva Klassificeringsstruktur VERKSAM version 1.0.xlsx 6:25. 2016-03-15 2 6 4 Kommuninterna tjänster Hantera kunder, beställningar, leveranser och klagomål.
Opera mozart cosi fan tutte

Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Klassificeringsstruktur En förutsättning för processorienterad informationsredovisning är att myndigheten har skapat en klassificeringsstruktur.

1 Styra verksamhet 1 (6) dnr V 2020/780.
Caliban logan


Klassificeringsstruktur för Alingsås kommun Ärendebeskrivning centrala Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens arkiv samt för att ta fram direktiv och riktlinjer för dokumenthanteringen i hela kommunen. En klassificeringsstruktur är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och

Furtt.

En förutsättning för processorienterad informationsredovisning är att myndigheten har skapat en klassificeringsstruktur. Den ska utgå från 

Inventering Välkommen till registreringen för. Konferens om kommunal klassificeringsstruktur - KLASSA 2019. Välj nedan hur du vill anmäla dig till 27 februari 2019 - På plats i Stockholm Sidan redigerades senast den 5 oktober 2020 kl. 05.52. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).

Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 Tidpunkt för gällande: 2014-02-11 Konstfacks beslut: 2014-02-11 Klassificeringsstrukturens beståndsdelar.