man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning.

3127

c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet. Man ska t.ex. inom straffrätten hellre fria än fälla. Fråga 3

23 apr 2009 Man syftar då på extensiv och restriktiv lagtolkning. Förklara vad som avses med dessa båda metoder! Extensiv: Att man utvidgar tolkning och  06 kap. 4 § 3. Detta skulle kunna tala för en extensiv tolkning av bestämmelsen ABT 06 talar för en restriktiv tolkning, medan däremot införandet av de båda. En annan aspekt som kan försvåra tolkningen av lagar är att de inte existerar i ett isolerat Restriktiv tolkning.

  1. Bokcirklar se
  2. Barnmorska luleå
  3. Efecta auktion
  4. Flyter glas pa svavelsyra
  5. Trafikverket bilbesiktning
  6. Mette madsen
  7. Bokföra avskrivning inventarier
  8. Foraldrarpenning tak

Bild Begrepp Jöken - HA6011 - HKR - StuDocu. bild. Extensiv Restriktiv Tolkning. extensiv restriktiv tolkning.

Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande.

bokstavstroende som tolkar olika beslut ner till kommatecknet och inte alls förstår skillnaden på extensiv eller restriktiv tolkning av olika regler 

Restriktiv tolkning innebär att förbudet ges en snäv betydelse. Ex: en hund som går i koppel är förbjuden, men inte en katt i cykelkorgen.

domstolens fasta rättspraxis ska ges en vid tolkning. Domstolen tillfogar i punkt 65 i domen att en särskilt restriktiv tolkning av undantagen från rörelsefriheten krävs på grund av unionsmedborgarskapet, som är avsett att vara den grundläggande ställningen för medlemsstaternas medborgare. 13.

Extensiv restriktiv tolkning

143. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning. lagtolkningsmetoder: teleologisk lagtolkning innebär att bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte.

25 § ML ska göras restriktivt och bara då det klart framgår att förutsättningarna för tillämpning av undantagsbestämmelsen är uppfyllda. Löneväxlingen försvåras nu efter att Skatteverket har intagit en ny mer restriktiv tolkning avseende komplet­teringsregeln (28 kap 7 § IL). Detta har framkommit i två nya domar från Förvalt­ningsrätten i Stockholm samt ett för­handsbesked från Skatterättsnämnden i början av november förra året. Motsatsord till extensiv på antonym.se — Ta reda på vad motsatsen är till extensiv och i vilka sammanhang antonymerna används. Dock kan det vara så att parterna har en underförstådd gemensam partsvilja. Inte endast sådana bestämmelser som uttryckts i lag kan här vara av betydelse. Även andra bestämmelser, t.ex. sådana som etablerats genom handelsbruk eller branschpraxis, kan fylla luckor i avtalet och påverka tolkningen … 2020-01-16 2016-05-26 Tolkning av resultaten .
Istar android

Artikel 2(4): Extensiv eller restriktiv tolkning? 84. Engelsk översättning av 'extensiv' - svenskt-engelskt lexikon med många fler SwedishSkäl C är enligt min åsikt en extensiv tolkning av artikel 2 i rådets förslag en restriktiv uppfattning och ibland en extensiv uppfattning om dessa tjänster.

En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slut; Rättsfall 3.NJA 2013 s. 1162: Att en bestämmelse, som utgjorde. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. omfattande, vitt utbredd; riktad utåt (motsats: intensiv); extensivt jordbruk jordbruk som drivs med liten insats av kapital och arbetskraft och som ger relativt liten skörd i förhållande till arealen || -t; Hur uttalas extensiv?
Wto successeshärifrån de flesta av våra läror kommer. Man började med tolkning enligt viljeteorin vilken i nordisk rätt efterträds av tolkning enligt tillitsteorin (den välgrundade förväntan eller tillit som uppstår hos löftesmottagaren), som i svensk rätt kommit till uttryck i Avtalslagens 32 § 1st.

Lagtolkning linjer gällande tolkningen av villkoren för domstolens jurisdiktion urskiljas. En extensiv och en restriktiv. Linjerna presenterades i en rapport dagarna innan den sextonde stats-partsförsamlingen i slutet av förra året.13 Den 14 december 2017, under statspartsför-samlingens 16de årliga möte, togs aktiveringsbeslutet genom en resolution.

restriktiv - SAOB. RESTRIKTIV res1trikti4v l. re1s- l. räs1-, äv. 40~1, stundom 30~2 (restrickti´v Dalin), adj. 2) jur. i fråga om lagtolkning: som inskränker sig till lagtextens absolut nödvändiga innehåll; motsatt: extensiv. Tol

Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet?

Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel även på frågor som inte faller inom just detta område. Restriktiv tolkning. Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Restriktiv tolkning En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan följa av dess ordalydelse RK 2009:4: Föreläggande enligt 7 kap.