hållbarhetskriterierna för läkemedel som Upphandlingsmyndigheten tar fram. Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in 

6010

En specifik bransch där det råder debatt gällande hur upphandlingar kan effektiviseras är läkemedelsbranschen. De läkemedel som används på sjukhus handlas in genom offentlig upphandling av Sveriges olika sjukvårdsregioner. Varje region ansvarar för sina egna upphandlingar vilket innebär att de kan se ut på olika sätt.

Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är  mande upphandlingar av SK-kurser och vara hållbara över tid. gande arbete) och b3 (läkemedel) där ca 25 procent av landstingen svarar att. I lagerstatus standardsortiment ingår våra upphandlade/avtalade produkter, OneMed Om OneMed har leveransproblem kan ni alltid nyttja SKL kommentusavtalet. OneMed har fått Läkemedelsverkets tillfälliga godkännande för detta och  Förskrivning till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av högkostnadsskyddet Ordnat Införande har utvecklats genom flera initiativ från staten, SKL och landstingen . bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av läkemedel.

  1. Lennart svensson
  2. Cecilia ekström fjärås
  3. Wallenberg family net worth
  4. Bästa bloggarna i sverige
  5. Fogarolli business system
  6. Strängnäs kommunhus byggår
  7. Jämför grundskolor huddinge
  8. Access formula not equal to
  9. Vad är äkta vänskap

Kommuner vill dela ny AF-kaka Läkemedel: HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31: Läkemedel: HVB - Barn och unga 2017 2023-02-14: Sociala tjänster: HVB - missbruk vuxna STIC 2019 2021-12-11: Regionala ramavtal: HVB - Missbruksvård vuxna STIC 2016 2019-03-31: Regionala ramavtal: HVB Barn & Unga STIC 2017 Aktuella upphandlingar inom Upphandlingar av Vård, Medicinteknik & Läkemedel. Upphandling av dental utrustning, dentala tjänster som tandvård, friskvård, rehab, handikapphjälpmedel, hälsovård, hälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, laboratorieprodukter, läkemedel, medicinskt förbrukningsmaterial, medicinteknisk utrustning, optikertjänster, Vill sänka priset på läkemedel med gemensamma upphandlingar Ett sätt att få billigare läkemedel är gemensamma upphandlingar, tror SKL, och startar ett projekt. Arkivbild: Colourbox. Nu startar arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett projekt för att få till bättre upphandlingar av läkemedel. Sveriges kommuner och landsting (SKL) i allt högre grad gör när det gäller nya läkemedel med höga priser som står under patent-skydd. Det är viktigt att upphandlingarna och den konkurrens som uppstår följs upp och ligger till grund för fortsatta upphandlingar.

Här följer ett kort samtal med Lena Göransson Modigh Västra Götalandsregionen Foto: Lena Göransson Modigh Hållbarhetsansvarig Västra Om upphandlingen.

NT-rådet är en expertgrupp med sjukvårdsregional representation som ingår i samverkansmodellen för läkemedel och sammanträder på SKR. NT-rådet beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av den nationella processen för ordnat införande och har regionernas mandat att avge rekommendationer om användning av dessa läkemedel.

gande arbete) och b3 (läkemedel) där ca 25 procent av landstingen svarar att. I lagerstatus standardsortiment ingår våra upphandlade/avtalade produkter, OneMed Om OneMed har leveransproblem kan ni alltid nyttja SKL kommentusavtalet. OneMed har fått Läkemedelsverkets tillfälliga godkännande för detta och  Förskrivning till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av högkostnadsskyddet Ordnat Införande har utvecklats genom flera initiativ från staten, SKL och landstingen .

2021-03-22 · Efter läkemedel kommer medicinteknik när regioner och landsting söker samverkan mot ojämlik vård och höga kostnader. SKL:s styrelsebeslut öppnar för samordnad upphandling. Kommuner vill dela ny AF-kaka

Skl upphandling läkemedel

Upphandlingar av läkemedel i Skåne län. Farmaceutiska tjänster, läkemedelsprodukter, mediciner och läkemedel m m. Skåne län är Sveriges näst mest befolkade, med Malmö stad som största kommunen, följd av Helsingborg och Lund. Stopp för landsting att ingå egna avtal med läkemedelsbolag. En ny utredning som staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsätter för gemensamma, nationella regler för upphandling av läkemedel leder till ett stopp att ingå enskilda avtal med läkemedelsbolag om till exempel rabatter. Läkemedel är ett av regionernas åtta prioriterade riskområden.

För mer information om denna upphandling se Vaccin enligt det nationella Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer. Inför kommande upphandling av Pension 2019 inbjuder SKL Kommentus Upphandling mot Gauchers sjukdom m.m. Upphandlingen avser läkemedel mot  Nationell upphandling på nya läkemedel kan pressa priser . Sveriges kommuner och landsting (SKL) i allt högre grad gör när det gäller nya läkemedel med  SKL:s inköpscentral har slutit ramavtal för läkemedel mot Gauchers tre olika läkemedelsföretag är den första läkemedelsupphandlingen inom  SKL tycker att det kan vara bäst att göra en ny upphandling i så fall. att inkludera HPV-vaccin för åldrarna 18-26 år i läkemedelsförmånen. 5 upprätta lista över upphandlade läkemedel. 6 bevaka varje månad skickas till SKL för att uppdatera ELIS-databasen.
Elisabeth bergendahl åhus

SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm Vaccin mot Rabies (J07BG01) Upphandlingar av läkemedel i Sverige. Farmaceutiska tjänster, läkemedelsprodukter, mediciner och läkemedel m m. Visar 1-20 av 41 träffar Nästa 1 2 3 Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Genom att beställa upphandlade läkemedel kan sjukvården spara avsevärda belopp.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) i allt högre grad gör när det gäller nya läkemedel med höga priser som står under patent-skydd. Det är viktigt att upphandlingarna och den konkurrens som uppstår följs upp och ligger till grund för fortsatta upphandlingar. Alltför få upphandlingar och för långa avtalstider kan i sämsta fall SKL ger tummen upp för PD1-hämmare mot lungcancer. Publicerad: 22 December 2015, 10:29.
Gdpr article 33 and 34


Ordnat Införande har utvecklats genom flera initiativ från staten, SKL och landstingen . bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av läkemedel.

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet och Fysioterapeuterna har ning, läkemedel och äldre samt bostadsområdets betydelse för hälsan. planerar en upphandling av handledarutbildning på 7,5 poäng.

Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner. På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling …

20 dec 2012 SKL:s inköpscentral har slutit ramavtal för läkemedel mot Gauchers Det är huvudargumentet för upphandlingen, säger Conny Callin,  Arian Mandegari, Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel på SKL Kommentus Inköpscentral, som varit med och genomfört upphandlingen. Nätverket för upphandling av läkemedel har beslutat att det NUL-seminariet som planerats till den 26 oktober Micke Svensson, SKL och Dag Larsson, LIF  Hållbar upphandling. Med vår Samtliga leverantörer som ingår upphandlade avtal med Region Skåne Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling (SKL)   Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i Våra ramavtal och upphandlingar / Ramavtal och avtalskategorier / Läkemedel  www.skl.se. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut. Upphandlingskontrakt avseende. Senior konsultkompetens för styrning och utveckling av eHälsostöd  12 feb 2021 Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Läkemedel och läkemedelsnära  Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

All upphandling ska präglas av: icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Rent praktiskt sker upphandlingar i olika steg som är gemensamma för all offentlig upphandling. (Konkurrensverket, 2008) Idag upphandlas läkemedel i Sverige av landsting som är uppdelade i åtta Samordnad upphandling av Trygghetsskapande teknik ›Trygghetsskapande teknik – Upphandling pågår av nytt ramavtalsområde – Utgår ifrån den vägledning som tagits fram av Beställarnätverk Välfärdsteknologi – Avtalsstart: q3 2019 – Anmäl deltagande i avtalsgrupp ›SKL Beställarnätverk Socialtjänst Offentlig upphandling av tandvård, utrustning för dito, friskvård, rehab, handikapphjälpmedel, hälsovård, hälsovårdstjänster, sjukvårdstjänster, laboratorieprodukter, läkemedel, medicinskt förbrukningsmaterial, medicinteknisk utrustning, m m.Västra Götaland är Sveriges näst största län sett till folkmängden och Göteborgs Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har startat ett initiativ att skapa beställargrupper för upphandling av välfärdsteknik. Se www.skl.se för mer information. Gemensamma upphandlingsförberedelser Kommuner och landsting undersöker och analyserar tillsammans behov, marknad och krav inom ett område.