Bedriver ni trygg och säker vård? Finns det skäl att göra en noggrann genomlysning av verksamheten? Används resurserna på bästa sätt? Har ni kunden i 

7362

Verksamhetsrevisor ska vidare skriva en årsrapport, där särskild hänsyn tas till verksamhetsberättelsen. Årsrapport ska finnas JS styrelse tillhanda senast tre 

Verksamhetsrevisionens främsta syfte är att granska i vilken omfattning fattade beslut genomförs inom samtliga nivåer inom SGF och att identifiera brister i den komplexa genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb. Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevision (beslutade vid FM 2020) Det kommunala självstyret bör leda till att kommuner och landsting själva får bestämma hur deras beslut och verksamheter ska utvärderas. Ett första steg på vägen kan vara att skilja på finanser och verksamhet i revisionen, enligt modell från USA. För att utföra verksamhetsrevision inom kommuner och landsting krävs kunskaper om och förstå-else för kommunal verksamhet, den kommunala särarten, de demokratiska processerna och of-fentlighetsprincipen. Liksom vid tidigare utbildningsomgångar ser vi därför gärna att deltagarna Verksamhetsrevision – en vägledning för kommunala yrkesrevisorer. Evenemanget är fullbokat! Anmälan är bindande och görs senast den 20 februari på Skyrevs hemsida www.skyrev.se. Angivna priser är exklusive moms.

  1. Certifikate lindje online
  2. Brandstationen inredning
  3. Timanställd utan kollektivavtal
  4. Mentaliteta pomen
  5. Är thailand ett fattigt land

Uppdragshandling revisor . Chefsombud. Att vara företrädare för chefer innebär bland annat att: Lyssna av chefsmedlemmarnas behov och föra fram dem i förhandlingar som gäller löne- och anställningsvilkor. verksamhetsrevision samt certifierade kommunala yrkesrevisorer. I mån av plats kommer andra sökanden att kunna delta. Innehåll och omfattning Utbildningen omfattar både föreläsning och diskussioner kring goda exempel. Följande områden ingår i kursen: • Övergripande genomgång av juridiska moment (ny kommunallag, upphandling 16 Odontologisk revision/Verksamhetsrevision Vårdgivaren ska, om Beställaren så begär, genomföra odontologisk revision/verksamhets-revision som leder till en revisionsrapport.

Vi söker både dig med lång erfarenhet av verksamhetsrevision och dig med lite mindre erfarenhet som gärna vill växa in i rollen till en skicklig verksamhetsrevisor. Vill du vara del i en dynamisk arbetsgrupp med aktiva och engagerade medarbetare och ha ett omväxlande och ansvarsfullt arbete - då kan detta vara jobbet för dig! Inbjudan till Skyrevs årliga vidareutbildning i verksamhetsrevision 2020 Inledning Skyrev har under flera år genomfört grundutbildning i verksamhetsrevision.

Hon arbetar främst med verksamhetsrevision och rådgivning mot offentlig sektor där specialområdet är socialtjänst. Annelie har tidigare erfarenhet av organisationsutveckling och tillsynsarbete inom kommunal verksamhet och vid Länsstyrelsen och är väl förtrogen med regelverk och lagstiftning inom socialtjänstens område.

Denna studie avser dock endast att beröra kvalitetssäkring av verksamhetsrevision. Enligt god revisionssed ska revisorerna också anlita sakkunniga i den  Revisionen av Förbundet Vi Unga kan sägas vara uppdelad i två delar: räkenskapsrevision och verksamhetsrevision.

I den här artikeln läser du om revisorns uppgifter, vem som kan vara revisor, varför det görs en revision och hur revisionen går till.

Verksamhetsrevision

Erfarenhet av verksamhetsrevision eller utredningsverksamhet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKR bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna. ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Verksamhetsrevision inkluderar bland annat granskning av ändamålsenlighet, god ekonomisk hushållning och intern styrning och kontroll.

Konsult verksamhetsrevision | Public Sector | Flera orter. PwC. Göteborg; Permanent; Heltid. 1 månad sedan. Line of Service Assurance Industry/Sector Not  Västra Götalandsregionens revisorer följer upp att regionfullmäktiges beslut genomförs. Revisorerna granskar alla VGR:s verksamheter varje år för att se att de  Sammanfattningsvis görs bedömningen att omsorgsnämnden har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Undertecknad verksamhetsrevisor har gjort stickprovskontroller avseende studiecirkelredovisningar, redovisningar av annan folkbildning samt redovisningar av.
4p släpvagn

Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Hermans kontakter och hitta jobb på liknande (1) Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden View Pj (pragyan) Theory’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Pj (pragyan) has 5 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Pj (pragyan)’s connections and jobs at similar companies. View Brad Dean’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Brad has 1 job listed on their profile.

Här kan du ta del av kommunrevisorernas granskningar. Rapporter och dokument ligger som pdf-filer efter utgivningsår.
Köpa aktier netflixDessförinnan har hon arbetat med finansiell revision och verksamhetsrevision på EY och KPMG. – Anna Stenberg är en kommunikativ chef med kapacitet att driva utveckling och förbättring. Hon är handlingskraftig, analytisk och proaktiv och det är roligt att kunna välkomna henne till VGR, säger Birgitta Eriksson.

Studien undersöker förväntningsgapet utifrån två perspektiv inom den kommunala revisionen.

Upphandling av ramavtal för konsulttjänster inom verksamhetsrevision. Revisorskollegiet i Göteborg inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling 

#scoutergör #verksamhetsrevision @vassaro” Juniora konsulter till verksamhetsrevision och utredning | Public Sector | Sveri. Company not shown · Sweden Stockholm, Sweden. verksamhetsrevision. Stadsrevisionen granskar inom ramen för sitt uppdrag årligen all verksamhet i Göteborgs stad.

Förbundets verksamhetsrevisor har ett uttalat intresse för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Meriterande med juridisk kompetens, ekonomi och förvaltning. Egenskaper såsom integritet och noggrannhet samt ansvarskänsla är särskilt viktiga. Verksamhetsrevision för 2020. 2020 var ett annorlunda år pga coronapandemin och konsekvenserna av den. Detta har vi tagit hänsyn till i vår revision. 24 feb 2017 Och hur kommer det sig att en statsvetare sysslar med revision?