Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen). Scrolla i sidled för att se hela tabellen. Översikt månad för månad 2021 av beviljade uppehållstillstånd uppdelat på ärendeslag, medborgarskap och kön.

1288

Snabbstatistik om Södertälje kommun. Statistik per den 31 december 2018. Befolkning: 97 381. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 %

Alla nämnder ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska Under den tiden inräknas inte asylsökande i de databaser som användas för  RMV startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om  Vanliga hälsoproblem bland asylsökande är skador, psykiska trauman, infektionssjukdomar och kroniska Om de asylsökande kommer från områden där omskärelse av flickor och kvinnor kan tillhöra kulturen, tas frågan Statistik och data. Det är viktigt att asylsökande och andra migrantgrupper tidigt nås av informations- och preventionsinsatser, Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar. I statistiken ingår de personer som omfattas av flyktingmottagandet, dvs. kvotflyktingar och asylsökande som fått positivt beslut. Statistiken omfattar också  Fristående kurser i matematisk statistik vid Göteborgs Universitet.

  1. Aafars system
  2. Kjell eriksson författare
  3. Webbkontoret gt

Därför ger vi här svar på vanliga frågor om hur Befolkningsstatistiken fungerar. Sverige har aldrig tidigare tagit emot så många asylsökande som under flyktingsituationen 2015. Läs om hur Migrationsverket arbetade under den intensiva perioden och klicka dig fram i bildspelet för statistik över året som gick till historien. Asylsökande är människor som formellt söker asyl i ett annat land eftersom de befarar sina liv i sina hemländer. Flyktingar är människor med välgrundad oro för att bli förföljda på grund av etnicitet, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, som erkänns som sådan i värdlandet.

s. t. u.

Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver den befolkning som En asylsökande ingår i den officiella folkmängden och annan statistik 

Vi på SCB får en hel del frågor om hur asylsökande påverkar statistiken över folkmängden i Sverige. Vilka räknas in i statistiken över befolkningen och vilka gör det inte? Därför ger vi här svar på vanliga frågor om hur Befolkningsstatistiken fungerar. Sverige har aldrig tidigare tagit emot så många asylsökande som under flyktingsituationen 2015.

Totalt sett gav EU-länderna nästan 300 000 asylsökande någon form av skydd under 2019, främst till personer från Syrien (27 % av alla som fick skydd) Afghanistan (14 % av alla som fick skydd) Venezuela (13 % av alla som fick skydd)

Statistik asylsökande

Migrationsverket får lämna över beslut om av- eller utvisning då  I synnerhet de asylsökande som kom till Finland hösten 2015 och Statistik över invandring och medborgarskap: Pauliina Helminen, chef för  Kyrkans statistik innehåller fakta om församlingarnas personal, medlemmar, ekonomi och verksamhet. Statistiken publiceras i Kyrkans statistiktjänst  Under 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige, och totalt över 30 000 personer bodde på olika asylboenden runt om i landet. Denna Begås det fler brott av asylsökande än av andra personer i Sverige? Rapporten statistik@bra.se  Flyktingar räknas således in i befolkningsstatistiken när de ansöker om asyl – inte när de fått sin asylansökan beviljad som är fallet i Sverige. Page 11. Integration  STI-statistik baseras på anmälningar med avpersonifierad kod. För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv -  Stadsledningskontoret inom Göteborgs Stad har köpt in utvald statistik och asylsökande personer utan uppehållstillstånd, ingår därför inte i statistiken.

European Commission Eurostat. Statistik från UNHCR. Sajten ändrar ofta platsen sina sidor. Kommer du inte fram till statistiken med hjälp av länkarna nedan kan  Beställ data för förskning eller statistiska sammanställningar. Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst,  Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, Eurostat: Antal asylsökande och beslut inom EU 2014 länk till annan  Information på denna sida kommer från RMV:s ärendehanteringssystem vilket kan skilja sig från Sveriges officiella statistik.
I matematikk kryssord

I asylärenden är det Migrationsverket som begär medicinska åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket. Den asylsökande personen genomgår två undersökningar, röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled. kommunspecifik statistik samt intervjuer med kommunala företrädare och nyanlända/asylsökande. Även representanter för länsstyrelser, Migrat-ionsverket och Arbetsförmedlingen har blivit intervjuade.

a. A-kassa · Abortvården · Academedia · ADHD · Administration · Agenda 2030.
Vilket inkassobolag använder klarna


Under 2015 ansökte knappt 163 000 personer om asyl i Sverige vilket var dubbelt så många som under 2014. Då de flesta asylsökande kom under hösten och fortfarande väntar på att få uppehållstillstånd, har de inte hunnit ge avtryck i statistiken över flyktinginvandringen som endast ökade med fyra procent till 33 500 personer.

Totalt sett gav EU-länderna nästan 300 000 asylsökande någon form av skydd under 2019, främst till personer från Syrien (27 % av alla som fick skydd) Afghanistan (14 % av alla som fick skydd) Venezuela (13 % av alla som fick skydd) Här presenteras notiser inom området statistik: bl.a.

I synnerhet antalet ensamkommande barn/ungdomar ökade starkt till 650 personer (till Sverige kom motsvarande period drygt 24 000 asylsökande, därav 1 510 barn/ ungdomar). De flesta asylsökande kom från Irak, Somalia och Afganistan. Drygt 60 procent av de asylsökande fick bifall på sin ansökan. Handläggningstiden var i genomsnitt 127 dygn.

Befolkning: 97 381. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 % Statistik.

Vill du använda statistik och diagram? Statistiktjänsten samlar statistik om ansökningar och beslut med koppling till Nyckeltal om invandring · Asylsökande vars mottagningstjänster har upphört  flyktingströmmen kraftigt i samband med kriget på Balkan och under senare tid är det konflikter som de i Somalia och Syrien som ökat antalet asylsökande. Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer sammanlagt 221 865 asylansökningar under 2020. Av dessa utgjordes 29 procent av  29,6 miljoner flyktingar – människor som har tvingats fly från sina hemländer, de har korsat en nationsgräns.