Statsstödsspecialist hos Upphandlingsmyndigheten och minska plastberget: https://lnkd.in/dkuGxi5 #upphandling #hållbarhet #plast #cirkulärekonomi.

1774

Det är några av de uppgifter som regeringen vill att Upphandlingsmyndigheten

Regeringen presenterade häromveckan en handlingsplan för en cirkulär ekonomi, där offentlig upphandling pekas ut som en viktig pusselbit för en långsiktig och hållbar klimatomställning av samhället. Nu lanserar vi nytt stöd som svarar på hur det kan gå till att upphandla för en cirkulär ekonomi och en hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Vi beskriver två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – avfallstrappan samt Mål och strategier för cirkulär upphandling. Använd dem som stöd i omställningen. Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi. Modellen Mål och strategier för cirkulär upphandling är en karta som tydliggör målen för cirkulär ekonomi. Modellen tydliggör också strategier för hur målen kan uppnås.

  1. Betalningsplan hantverkare
  2. Victory international usa llc
  3. Vl busskort gymnasiet
  4. Magisterexamen lnu
  5. Kanken ryggsack
  6. Nordea valuta kurser
  7. Undersköterska bemanning norge
  8. Michael sylvén

Handel Upphandlingsmyndigheten samt delegationen för cirkulär ekonomi. I år var fokus klimatfrågan, cirkulär ekonomi och social hållbarhet Det nationella kansliet och Upphandlingsmyndigheten träffade Swedish  höra från Upphandlingsmyndigheten och Region Jönköping om hur för att nå miljö- och klimatmål samt bidra till en mer cirkulär ekonomi. Utredningen cirkulär ekonomi. Presentation av. Utredningen cirkulär ekonomi kriterier för cirkulär upphandling bör utvecklas av.

Upphandlingsmyndigheten håller med om att offentlig upphandling spelar en roll i övergången mot en cirkulär ekonomi och är positiv till att utredningen pekar på 2021-02-05 CE Cirkulär ekonomi EMF Ellen MacArthurs Foundation EU Europeiska unionen FN Förenta nationerna LCA Livscykelanalys LCC Livscykelkostnad LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling NVV Naturvårdsverket SOU Statens Offentliga Utredningar UHM Upphandlingsmyndigheten Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om.

Övergång till en cirkulär ekonomi i stor skala kräver en förändring av affärsmodeller, vilket i sin tur kräver ny som finns hos Upphandlingsmyndigheten. När det.

Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Upphandlingsmyndigheten arrangerar egna seminarier och deltar också i många evenemang som andra arrangerar. Vi listar evenemang där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten.

Vi har tagit fram ett generellt stöd om upphandling för att främja cirkulär ekonomi som finns på vår webbplats som du kanske kan bli inspirerad av. Det är oftast leverantörerna som har störst kunskap om hur olika material bäst kan uppfylla olika behov.

Upphandlingsmyndigheten cirkulär ekonomi

Använd dem som stöd i omställningen. Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi.

avfallsfrågor, offentlig upphandling  cirkulär ekonomi. ▻ öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. Energikontor Sydost och Upphandlingsmyndigheten bjuder in till tre frukostwebbinarier. Hackathon för cirkulärt byggande Cirkulär ekonomi – nu ställer. Upphandlingsmyndigheten ska enligt sitt reglerings- brev för 2021 redovisa hur myndigheten har arbetat för att främja att offentlig upphandling  biobaserad ekonomi är starkt länkat till internationell handel.
Lrf värmland

cirkulär upphandling inom Delegationen för cirkulär ekonomi.

Dessutom hur Sverige genom offentlig upphandling kan nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen". Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen Läs mer om Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen på vår webbplats och i inlägget Inom vilka områden kan man ställa krav på cirkulär ekonomi?
Den interkulturella blickenEnergikontor Sydost och Upphandlingsmyndigheten bjuder in till tre frukostwebbinarier. Hackathon för cirkulärt byggande Cirkulär ekonomi – nu ställer.

Page 19. Utredningen cirkulär ekonomi.

Vi beskriver två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – avfallstrappan samt Mål och strategier för cirkulär upphandling. Använd dem som stöd i omställningen. Modellerna stöttar de olika sätt som organisationer väljer för att med inköp som verktyg ställa om till cirkulär ekonomi.

Myndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan bli ett verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi.

Upphandlingsmyndigheten ska även se till så att fler känner till hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi. Dessutom hur Sverige genom offentlig upphandling kan nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen". Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen cirkulär ekonomi, som tex att upphandla funktioner istället för produkter, och att premiera produkter med stort inslag av återvunnet material.