Kallelse med dagordning / Konstituerande styrelsemöte 2 / Boplats Göteborg AB 1 av 1 Kallelse Styrelsen i Boplats Göteborg AB kallas till konstituerande möte. Datum och tid: 5 mars 2019, kl. 09.30 Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande Styrelsen föreslås välja Susanna Cassberg. 3.

6253

Kallelsen och dagordningen ska gå ut i god tid och som senast en vecka innan mötet för att ge styrelsen möjlighet att förbereda sig. MALL: KALLELSE MED DAGORDNING TILL STYRELSEMÖTE Kallelse och dagordning till styrelsemöte i Konstnärernas Riksorganisation __________________ (till exempel Sjuhärad eller Jämtlands län)

På tisdag kommer styrelsen formellt att sammanträda och vi vill välkomna dig som sektionsmedlem att närvara. På styrelsemötet kommer vi bland annat att besluta om ändringar i två av sektionens policydokument. Skicka gärna ett mejl till admin@iare.nu om du avser Kallelse/Agenda 2014-09-18 Sid 1 (2) Agenda for UID Strategic Board meeting / Dagordning för styrelsemöte, Designhögskolans strategiska styrelse Time / Tid: Friday the 26th of September 2014, 10.00 (and approximately ending 16.00) Venue / Plats: Administration conference room, UID Board members: Anne Asensio (external member/extern ledamot) Aktieägarna i Bilia AB (publ), org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

  1. Ingrid larsson kolhydrater
  2. Föra över bilder från kamera till mobil
  3. Sandvik coromant com
  4. Internationella engelska skolan uppsala
  5. Musse pigg animatör
  6. Födelsemärke skaver

§4. Adjungeringar. §5. Föredragningslista. §6. Föregående mötes protokoll. Beslut.

via brev, telefon, annonsering, affischering eller e-post. (Det går också att kombinera olika sätt) Innehåll: datum, tid och plats måste finnas med. En bra upplysning kan vara att ange när mötet beräknas vara avslutat.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse på engelska till ett styrelsemöte i ett aktiebolag. Normalt brukar en styrelse träffas fem till sex gånger per år, men om det är ett snabbväxande företag kan det bli betydligt fler möten.

Ange styrelsemötets plats, datum och tid. Samtliga personer som är kallade till styrelsemötet ska namnges i kallelsen. Detta är normalt styrelsen och vd.

KALLELSE. 2020-03-17. Dagordning för styrelsemöte Friskis&Svettis Härnösand. Plats: Konferensrummet, Simhallen. Tid: 19.00. Dagordning:.

Kallelse styrelsemöte tid

Mötets öppnande. 2. Val av ordförande Styrelsen föreslås välja Susanna Cassberg.

Kallelse: STYRELSEMÖTE- Hjärnkoll Västerbotten.
Åva gymnasium

Landskrona Brukshundklubb. Kallelse och dagordning. Styrelsemöte Tisdagen den 13/4 – 2004.

Landskrona Brukshundklubb.
Neuroscience lett
STYRELSEMÖTE. Sida 1 av 3. DAGORDNING. Datum: 2017-02-11. Tid: 15:15-ca 16:30. Plats: Lejonboxen. Deltagare: Anders Anstrin 

Inkommen post. Överlåtelser och nya medlemmar. Kallelse till Öppet styrelsemöte! Plats: Stocksbro!

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA Datum Sid 2020-05-28 1 (18) Kommunstyrelsens arbetsutskott Kallelse Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2020-06-02 kl. 09.20 Plats SR Gräsö, kommunhuset, Östhammar Sekreterare Rebecka Modin Ordförande Jacob Spangenberg (C) Ärendelista 1. Information 2 2.

Aktuella tillsynsfrågor (information) 4. En kallelse med dagordning, datum, tid och plats för mötet ska skickas ut senast en vecka innan mötet. Bestäm gärna vid slutet av varje styrelsemöte när nästa möte ska äga rum. Styrelsen kan ta beslut under styrelsemötet om minst hälften av alla styrelseledamöter är med.

Mötets öppnande . 2. Val av justerande . 3. KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA!