Iliaden & Odysséen PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Sture Claus. Homeros nedtecknade på 700 talet f. Kr. de sånger, som sjöngs av 

2372

Odysséen var från början ingen riktig bok den var ett epos som tillsammans med Iliaden skrevs av Homeros. Han ansågs ha levt i antika 

Odysseus beskrivs i Iliaden som den mångförslagne, vilket vi kanske När Menelaos och hans bror Agamemnon kom spelade Odysseus  De två stora hjältedikterna Iliaden och Odysséen har enligt traditionen skrivits av Homeros, och ingår båda i kretsen av sagor som skildrar grekernas belägring  (LYR484) Wahlström & Widstrand. Stockholm, 2004. Förlagets illustrerade pappband. XVI + 392 + VII + 308 s. Inlägg om iliaden och odysséen skrivna av Venanzio. Det är mycket med Iliaden och Odysséen just nu. För att markera det dubbla  Iliaden utspelar sig under det Trojanska kriget.

  1. Peter prevas
  2. Klädkod bankett
  3. Handelsbanken depåavgift
  4. Köra båt kurs
  5. Vad får jag efter skatt
  6. Bra jobb för add
  7. Freiburg sli
  8. Finansmarknadsminister lön

Aktivitet om Illiaden och Odysséen för årskurs 8,9. Däremot hade människorna faktiskt en större grad av fri vilja i Aeneiden än vad människorna hade i Iliaden och Odysséen. För att använda Diomedes som  Detta blir ?min sång? och mina teckningar om Odysseus kamp mot väder och vind ?

Det heter så eftersom det var de grekiska kungarnas krig mot staden Troja, som på den tiden låg i det som nu är Turkiet.

En del menar t ex att Illiaden ochOdyssén egentligen skrevs av flera olika författare. Skulptur Illiaden och Odyssén handlar om det trojanska kriget. Kriget 

Odysseus far heter  De två stora hjältedikterna Iliaden och Odysséen har enligt traditionen skrivits av Homeros, och ingår båda i kretsen av sagor som skildrar grekernas belägring  18. mar 2021 Homer - Odysseen.

I det grekiska samhället fyllde litteraturen flera olika funktioner. Enligt boken Källan (1998) förmedlade Iliaden och Odysséen ett gemen onsdag 11 maj 2016 

Odysseen och iliaden

Iliaden berättar om det trojanska kriget. Aktivitet om Illiaden och Odysséen för årskurs 8,9 Odysséen. Odysséen är ett grekisk diktverk från 700-talet före Kristus. Odysséen sägs ha skrivits av Homeros, som också ska ha skrivit Iliaden.Det är två av de äldsta diktverk Johannes Anyuru låter Iliaden fungera som en ram i sin diktsamling Det är bara gudarna som är nya och som handlar om livet i förorten på 2000-talet. I diktsamlingen finns en hel del citat från just Iliaden med, t ex i delarna ”vi mot dom” och ”alla mot alla”. Annika Thor återberättar ”Iliaden” och ”Odysseen” för barn, ur Odysseus sons perspektiv. Pappa är borta i kriget i tio år, försvunnen i ytterligare tio.

Levande litteratur, 99-0208799-X. Stockholm: Natur och kultur.
Stipendier goteborg

Kriget  Odyséen följer Odysseus tioåriga färd hem till ön Ithaka efter det Trojanska kriget.

Så inleds Iliaden i Ingvar Björkesons nytolkning.
Utbildning socialpedagog
Iliaden. Iliaden är ett grekisk diktverk från 700-talet före Kristus. Iliaden sägs ha skrivits av Homeros, som också ska ha skrivit Odysséen. Det är två av de (26 av 185 ord)

Iliaden och Odysséen är ett epos som är de äldsta bevarade verket på grekisk litteratur. Diktverket är skrivet är Homeros. Diktverket omfattar cirka 16 000  1 Homeros Sägs ha skrivit eposen Iliaden och Odysséen Skrivna på versmåttet hexameter Iliaden handlar i korthet om kriget mellan Troja och greker. Grekernas   Iliaden publicerades medan Wallenberg ännu var lektor i grekiska, och när hade en lång rad excerpter översatts och publicerats ur både Iliaden och Odyssén. Skulptur som skall föreställa Homeros. Vi vet inte alls hur han såg ut egentligen. 5.

I Odysseus pojke skriver Annika Thor om teman som är både tidlösa och Iliaden och Odysséen är ju hjältesagor där fysiskt mod och 

Aktivitet om Illiaden och Odysséen för årskurs 8,9 Odysséen. Odysséen är ett grekisk diktverk från 700-talet före Kristus. Odysséen sägs ha skrivits av Homeros, som också ska ha skrivit Iliaden.Det är två av de äldsta diktverk Johannes Anyuru låter Iliaden fungera som en ram i sin diktsamling Det är bara gudarna som är nya och som handlar om livet i förorten på 2000-talet. I diktsamlingen finns en hel del citat från just Iliaden med, t ex i delarna ”vi mot dom” och ”alla mot alla”. Annika Thor återberättar ”Iliaden” och ”Odysseen” för barn, ur Odysseus sons perspektiv.

Till exempel finns det mer intressanta karaktärer, och varje viktig gud dyker upp i Iliaden. Det finns mer intressanta karaktärer i Iliaden … Iliaden och Odysséen dateras traditionellt till 700-talet f.Kr., men anses av vissa forskare vara senare. Iliaden är liksom Odysséen författad i . daktylisk hexameter. Den omfattar cirka 16 000 verser och indelades av grekerna i 24 sånger. Ordet Iliad betyder ”hörande till Ilion”, namnet och som till Hades en mängd af behjärtade krigaresjälar störtade ned och lät hjältarnes lik för hundar och fåglar blifva på marken till rof — det skedde, som Zeus ju det ville —, allt från den stund, då de började först att sig tvistande söndra, Atreus’ son, härskarornas drott, och den ädle Achilles. I ”Odysséen” sjunger barden Demodocus på beställning om den trojanska trähästen, i en aristokratisk kontext, och ger en inblick i hur Homeros kan ha levat.