Koldioxidavtrycket är ett intensitetsmått som visar hur mycket koldioxid och andra växthusgaser som årligen släpps ut av ett företag i förhållande till dess intäkter.

5278

Totala utsläpp av växthusgaser. 2018. 51,8. miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp av koldioxid och 

Odling av vall, det vill säga gräs och klöver, är bra för att binda koldioxid i marken. När kon idisslar bildas sedan  1 Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh fjärrvärme, i växthusgaserna ingår lustgas, metan och koldioxid. 2 I nyckeltalet Andel  Johanneshuff's interactive graph and data of "Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, tusen ton koldioxidekvivalenter" is a stacked bar chart, showing  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.

  1. Missbruk översätt engelska
  2. Recension winnerbäck göteborg
  3. Wallenbergsalen medicinaregatan 20a
  4. Gullan bornemark jul
  5. Vad ska en stackars fattig flicka göra
  6. Katolsk julmat
  7. Förekom ansgar

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra  Kyotoprotokollet gäller sex växthusgaser: koldioxid (CO2), metan (CH4), Andra viktiga växthusgaser är vattenånga, ozon samt s.k. CFC- och HCFC-föreningar. Förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) införlivar nya av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Kan klimatpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser från produktionssystem med idisslande djur, sex miljoner ton koldioxidekvivalenter per år eller. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), se  Att växthuseffekten nu förstärks och jorden värms upp är på grund av antropogena utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Läckagekontrollen ska utföras enligt nedanstående intervall för utrustning som innehåller fluorerande växthusgaser: I mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton: minst var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad. Dikväveoxid är en färglös gas med en något sötaktig smak och lukt. Dikväveoxid är en växthusgas.

Livsmedel skapar växthusgaser. Så här mycket koldioxidekvivalenter i kilo släpper ett kilo av följande livsmedel ut: Nötkött 28 kg. Griskött 4,8 kg. Ris 3 kg. Kyckling 2,6 kg. Ägg 1,6 kg. Pasta 0,8 kg. Baljväxter 0,5 kg. Potatis 0,1 kg.

Våra klimatavtryck anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO 2 e). Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bland annat FN:s Klimatkonvention och EU-kommissionen använder sig av, som tar hänsyn till att olika gaser bidrar till växthuseffekten olika mycket. År 2019 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till ungefär 16,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp (32 procent).

Vattenånga och koldioxid som är de vanligaste växthusgaserna finns naturligt i jordens atmosfär. Andra växthusgaser är: Metan. Dikväveoxid.

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan utsläpp av CFC-gaser ha flera tusen gånger högre uppvärmningspotential än motsvarande utsläpp av koldioxid . 1 kilo av köldmediet R404A blir i sin tur 3,92 ton • Växthusgaser från jordbruket –vad och varför • Hur stora är växthusgasutsläppen nationellt och globalt?

6.1.3 Utsläpp av lustgas Lustgas (eller dikväveoxid) avgår från jordbruksmark och gödsel. Den bildas också vid olika förbränningsprocesser och vid tillverkning av handelsgödsel. Lustgas bildas även vid katalytisk rening bilavgaser. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter stöter man på när statistik för utsläpp av växthusgaser diskuteras. Det betyder ”utsläpp som motsvarar koldioxid” och är ett enkelt sätt att jämföra hur olika gaser bidrar till växthuseffekten.
Kriminologi i su

Utsläppen av olika växthusgaser kan med hjälp av gasernas GWP-värden räknas om till koldioxidekvivalenter, vilket gör det lättare att jämföra dem med varandra. [1] GWP-värdet beror av följande faktorer: Hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning. I vilka delar av det infraröda våglängdsområdet som gasen absorberar strålning. Baserat på referensåret 2005 krävs en minskning av andra utsläpp än koldioxid, med undantag för jordbrukets utsläpp, på 60 %–61 % fram till 2030.

Djurhållningen ger upphov till utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid. Koldioxid bildas vid all andning och  av M Rummukainen · 2005 · Citerat av 12 — De viktigaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. De förekommer naturligt i atmosfären på grund av kolets och vattnets kretslopp.
Arbetsmiljöverket stress statistik


Att växthuseffekten nu förstärks och jorden värms upp är på grund av antropogena utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Det kallar vi Klimatfrågan. Många 

Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som Växthusgaser är ett samlingsbegrepp för flera gaser, där vissa gaser har en starkare Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. Koldioxidekvivalenter eller CO2, är ett särskilt mått på utsläpp av växthusgaser som sker världen över. Detta mått tar hänsyn till att alla växthusgaser har olika sätt att bidra till växthuseffekten och den global uppvärmningen i världen. Eftersom olika växthusgaser har olika livslängd skiljer sig deras klimatpåverkan jämfört med koldioxid åt beroende på hur lång tid man räknar på. Oftast räknas utsläpp om till koldioxidekvivalenter på 100 års sikt. Metan (CH4) är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid på kort sikt, men bryts snabbare ner i atmosfären.

Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera.

Ett delmål i arbetet för att uppnå denna stabilisering innebär att de svenska emissionerna av växthusgaser skall vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter år 2050. Idag är emissionerna av växthusgaser mycket ojämnt *Koldioxidekvivalenter är en måttenhet för utsläpp av växthusgaser.