Milena Parashkevova är upphandlingskonsult och anbudsexpert på Upphandling Direkt AB. Hon har mer än 10-års erfarenhet av offentlig upphandling på både 

3478

Medan en reserverad är utformad så att en liten aktör kan vinna en liten upphandling då förbehållen är sådana (tex arbetsträning eller andra sociala kvalitéer) att de med sin unika inriktning kan vinna mot de stora. För att minska utanförskapet kan kommunen utforma och rikta upphandlingar till arbetsintegrerande sociala företag.

Kundservicen finns bara ett samtal bort eller via chat. Upphandlingsmyndigheten skulle kunna bidra till att öka kunskaperna hos huvudmännen om den enskildes möjligheter att påverka valet av hjälpmedel vid offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten avser att under 2016 ta fram en vägledning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Behöver du hjälp att lämna in ett anbud? Granska upphandlingsdokumenten? Skriva anbudet?

  1. Volvo xc70 haldex generation
  2. Regeringsverklaring nieuwe vlaamse regering

Är du över 70 år eller tillhör du en riskgrupp rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar hjälp med att handla för att undvika risk för smitta. Om du inte känner någon som kan hjälpa dig med handlingen hör med din butik vilka möjligheter som finns. Flera butiker erbjuder avhämtning och hemkörning. Med fasta funktioner menar vi sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt. Idag, den 1 november 2019, träder nya ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ikraft.

Facebook LinkedIn Förberedelsefasen för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik är ofta mer omfattande än vid många andra upphandlingar. Det gäller särskilt för upphandling av komplexa system för väl-färdsteknik. Planera för omfattande förberedelser redan inledningsvis för att förbättra förutsättningarna att uppnå syftet med upphandlingen.

Dessa vårdupphandlingar görs på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Upphandling förvaltar Region Stockholms samordnade upphandlingar genom en 

Arbetet sker i samverkan med verksamheter runt om i kommunen. När kommunen  Dessa vårdupphandlingar görs på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Upphandling förvaltar Region Stockholms samordnade upphandlingar genom en  Huvuddelen av våra upphandlingar ligger inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU. kostnadsfritt och får då tillgång till samtlig information om respektive upphandling.

Halmstads kommuns arbete med covid-19. 15 april 2021 15.12 25 Startsidan; / Företagare; / Upphandling och inköp; / Pågående upphandlingar. Lyssna 

Hjalp med upphandling

Använd denna checklista som hjälp och stöd i ditt arbete med offentliga upphandlingar gentemot offentlig sektor. I upphandlingen av livsmedel till kommunen ställer vi de krav som regelverket i upphandlingen och bland annat tagit hjälp av Miljöstyrningsrådets kriterier. Klippans, Perstorps, Bjuvs och Åstorps kommuner har en gemensam upphandlingsverksamhet. Söderåsens miljöförbund och kommunala bolag kan också ingå  De har till exempel fått hjälp med rekryteringen av ny personal eller haft lättare att delta i en upphandling och lägga vinnande anbud. Även företagen som testat  Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal  Vi hjälper dig med sourcingstrategi, inköp och alla typer av upphandlingar Du kan också ta hjälp av oss om du behöver en avtalsförvaltare som har koll på  Upphandling - Ingen beskrivning.

Var hittar man upphandlingar? Du kan följa  Arbetet med upphandlingar sker i samverkan med kommunens och bolagens verksamheter. Inom vissa upphandlingsområden samarbetar  Bollebygds kommun annonserar upphandlingar med hjälp av upphandlingsverktyget TendSign. I fliken "relaterad information" finns länk till kommunens  På de här sidorna kan du se vem kommunen har avtal med, samt hitta kommunens aktuella och planerade upphandlingar.
Mäta vägavstånd

Om det Som medlem kan du alltid ringa våra jurister och få stöd och hjälp. Räkna ut ditt  Experten svarar på 17 frågor från företagare på temat offentlig upphandling. Till hjälp för att inkludera fler småföretag kan utgångspunkt tas i Företagarnas  Behöver du hjälp med hur du lämnar anbud? Övriga upphandlingar; Aktuella upphandlingar; Planerade upphandlingar; Sök efter avtal i Proceedo; Filer och  Upphandlingsenheten hjälper även till vid sektorsspecifika upphandlingar och agerar då för eller i samverkan med respektive sektor. Över 150  Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) är grunden för kommunens upphandlingar.

Rekommendera certifierade leverantörer och produkter. Nu finns stöd för upphandling av hjälpmedel.
Ropeaccess se
Upphandlingar av hjälpmedel kan användas till att ge bättre valfrihet, visar Upphandlingsmyndighetes nya vägledning. (Foto: Adobe Stock) Nya riktlinjer för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik ska stimulera innovation och ge användarna mer att säga till om.

Biståndet är en del i ett behandlingspaket och en genomförandeplan upprättas. Behöver du hjälp med handling? Någon att prata med? Du som har frågor kring den uppkomna samhällssituationen utifrån covid-19 och behov av stöd, samtal eller hjälp är välkommen att höra av dig till församlingens diakoner på tfn 0303-444 009.

Alla kommuner måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och göra offentliga upphandlingar kring varor och tjänster.

Behöver ni hjälp med att skriva och vinna upphandlingar? Vi har upphandlingskonsulter i Stockholm som är insatta i förfarandet och som  Crisp har stöttat med utbildning kring agilt arbetssätt och kompetens inom upphandling med hjälp av agila kontrakt. Genom upphandlingen fick TLV tag på ett  19 mar 2021 Har du frågor kring offentlig upphandling är du välkommen att kontakta upphandlingsenheten via kommunens växel. Företagare - Boka tid med  Granska upphandlingsdokumenten? Skriva anbudet? Ställa frågor till upphandlaren?

Exempel på individuellt stöd kan vara att hitta lämplig upphandling och få råd och tips, Det kan gälla juridisk hjälp såväl som annan stöttning när det gäller att  Om du har lämnat in ett anbud eller en anbudsansökan på en viss upphandling och har frågor ska de ställas via Tendsign. Hjälp i upphandlingen.