Centralt innehåll. C. Imperialism och världskrig, Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och

5501

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen. FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU). Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Under sjuan kommer vi arbeta med följande områden: Centralt innehåll: Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Historia. Förmågor och centralt innehåll; Genomgång 1: Jorden och livets skapelse; Genomgång 2: Människans tidiga historia; Länkar; Uppgift 1; Uppgift 2; Spår 2. Engelska.

  1. Barn med adhd i skolan
  2. Bilresor corona
  3. Transportstyrelsen logga in
  4. Ipma certification
  5. En newton korsord
  6. Spara placera pengar
  7. Secondhand butik
  8. Spansk valuta forr
  9. Arranta bio
  10. Ahlsell varberg öppettider

Uppgift; 7 + 8:or Hej! Jag undrar vad det är för skillnader och likheter mellan kurserna Historia 2a och Historia 2b -kultur, och vad det blir för skillnad (kunskapsmässigt) om man går vidare till Historia 3 från dem. Angående Historia 3 vill jag också gärna ha en sammanfattning på kursens innehåll, vad är kursen mest inriktad på? Förmågor - Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. - Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Centralt innehåll - Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina återspeglas i det centrala innehållet och kunskapskraven för Historia 1a1 och 1b. Ingen källa kan värderas isolerat, enbart utifrån några inneboende kvaliteter eller egenska-per.

C. Imperialism och världskrig, Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och återspeglas i det centrala innehållet och kunskapskraven för Historia 1a1 och 1b.

Historia 2a är en fördjupningskurs som bygger på att man har läst Historia 1b (​eller 1a1 + 1a2). Kursen bygger på tematiska fördjupningar runt olika historiska 

I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 01.

Videon handlar om Kursplanering, centralt innehåll och kunskapskrav Historia 1b

Centralt innehåll historia 2a

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen. FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU). Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Under sjuan kommer vi arbeta med följande områden: Centralt innehåll: Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska Centralt innehåll Kommunikationens innehåll.
Candide voltaire characters

HISHIS02a. 100 p. Historia 2b.

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen i kursen 2a ska behandla följande centrala innehåll: • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika Ett centralt innehåll i Historia 2 a är följande: Hur historia används inom olika kulturformer.
Elakemaksut
14 mars 2017 — Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: ser.

Genomgång 2: Att komma igång med ett Centralt innehåll i historia. Publicerad den 13 februari, 2012 av teachermats. Jag försöker skaffa mig lite framförhållning och se över resten av terminens SO-undervisning. Mitt mål är att eleverna ska få maximal användning av sina nya datorer och att aktiviteten på lektionerna ska öka. Historia 1a2, 50 poäng Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen.

Historia 1a1, 50 poäng Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om detta på webbplats. Prövningens delar Skrifliga delar 1. Inlämning på första delen av kursen: mejla examinatorn så får du den. Görs lämpligast före provtillfället 2.

Ämne: Historia. Kurskod: HISHIS02a.

Ståndsamhällets uppbyggnad. Arbetarnas Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1.