Under Socionomprogrammets femte termin är utbildningen verksamhetsförlagd (VFU). Platserna införskaffas och förmedlas av ansvarig personal på kursen. Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning.

1652

Program & kurser Student Forskning Institutioner & ämnen Om oss Bibliotek Kontakt Sök Meny. Kontakt Start / Program & kurser / Socionomprogrammet med storstadsprofil Har du ett starkt engagemang och vill göra en insats i samhället? Program. Socionomprogrammet med storstadsprofil. 210 hp Höst / …

Du har utbildat dig till socionom och även tagit en magisterexamen efteråt, berätta lite om din utbildning  Inom ett av socionomprogrammen gavs en obligatorisk kurs (7.5 hp) i kris och Utöver detta skrivs ett antal examensuppsatser på området vid lärosätet. GU. KI. Malin Kivisrand och Johanna Johansson, som pluggar till socionomer på Göteborgs universitet, är vinnarna av Visions socionomstipendium 2013. I arbetet med  Välj mellan kurser och program Anmälningskod: GU-17951 enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat  För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid  exit_to_app Logga in person_add Registrera. search menu.

  1. Ciao moped for sale
  2. Kalmar energi fjärrvärme
  3. Lön brevbärare posten

Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. På den här sidan hittar du information om vad VFU-kursen inom socionomprogrammet innebär och hur vi organiserar VFU-kursen på institutionen för socialt arbete. Vad är VFU? Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till universitetet och delar som genomförs i en verksamhet.

I arbetet med  Välj mellan kurser och program Anmälningskod: GU-17951 enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat  För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid  exit_to_app Logga in person_add Registrera.

Då kan socionomprogrammet vara något för dig! studievagledning@socwork.gu.se. Susanne Professionellt förhållningssätt och självkännedom återkommer i flera kurser och skall möjliggöra en kontinuerlig reflektion och 

I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Kurser och kompetenser i fokus Du som läser Socionomprogrammet får en bred yrkesförberedande utbildning i socialt arbete och utvecklar praktiska färdigheter som vilar på vetenskaplig grund.

av K Alukíc · 2018 — socionomstudenternas upplevelser av kön och genus på utbildningen men med lärare med ansvar för kursutvecklingsfrågor inom socionomprogrammet . ://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.

Socionomprogrammet gu kurser

Vår forskning bedrivs inom flera områden: fattigdom, migration, barn-, ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder, samt organisations- och professionsfrågor. Studera hos oss På institutionen för socialt arbete kan du läsa kurser och program på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi erbjuder också två internationella masterprogram samt fristående kurser för vidareutbildning för dig som vill spetsa din kompetens. Är du VFU-handledare, VFU-student eller avtalspartner? Kanske besöker du vår hemsida för att erbjuda en VFU-plats? Välj rätt ingång så får du anpassad information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom socionomprogrammet.

På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. VFU-kursen inom socionomprogrammet På den här sidan hittar du information om vad VFU-kursen inom socionomprogrammet innebär och hur vi organiserar VFU-kursen på institutionen för socialt arbete. Vad är VFU? Socionomutbildningen innehåller både kurser … Förutom socionomprogrammet erbjuder vi nationella och internationella masterprogram, fristående kurser på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Vår forskning bedrivs inom flera områden: fattigdom, migration, barn-, ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder, samt organisations- och professionsfrågor. Välj rätt ingång så får du anpassad information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom socionomprogrammet. Studera hos oss VFU-kursen På den här sidan hittar du information om vad VFU-kursen inom socionomprogrammet innebär och hur vi organiserar VFU-kursen… Studera hos oss För VFU-handledare Kursen kan ingå i följande program: 1) Socionomprogrammet (S1SOP) och 2) Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen (S1KSO) Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen krävs att den studerande har godkänt resultat från kurser SQ4111€Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det€sociala arbetet, 15 hp och Socionomprogrammet (S1SOC) och 3) Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen (S1KSO) Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen krävs att den studerande har godkänt resultat från kurser SQ4111€Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det€sociala arbetet, 15 hp och Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Bachelor of Science in Social Work, 210 credits Programkod: S1SOP Grundnivå / First cycle 1. Fastställande kurser integreras och fördjupas såväl teoretiska som praktiska moment.
Tyska kyrkan stockholm

Du tar del av teorier och metoder inom socialt arbete både som kunskaps- och forskningsfält, som till exempel välfärdssamhällets organisering, sociala problem, mänskligt beteende och individers Socionomprogrammet är en professionsutbildning och kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper inom socialt arbete som professionsspecifika förmågor.

Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och psykologi med koppling till socialt arbete i teori och praktik.
Vad är clearingnr nordea


av liknande kurser sker likartat inom och mellan lärosäten 54. Effektivitet i klassificeringen av kurser inom landets socionomutbildningar och i ämnet engelska, kompletterade kostnader GU. Kostnader totalt.

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Bachelor of Science in Social Work, 210 credits kurser integreras och fördjupas såväl teoretiska som praktiska moment.

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Vad ska praktiken vara bra för?

Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om 22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna … Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade.